Сторінка:  1  2  ()
Курси 
Проектування та технологія пристроїв геліоенергетики
Вступ в магістратуруСамореєстрація
Новітня техніка і технологіїСамореєстрація
Фотоелектроніка і оптоелектронні приладиІнформація
Фізичні основи сенсорики
Фізико-технологічні основи напівпровідникового матеріалознавстваСамореєстраціяІнформація
Фізика ядра і елементарних частинок
Фізичні основи електроніки
Фізика магнітних наноструктур
Фізика і техніка низькотемпературних досліджень
Технологія і фізика тонких плівокІнформація
Субмікронна технологіяІнформація
Спінові ефекти в напівпровідниках і наноструктурах
Проектування і конструювання ІМС
Програмування та математичне моделюванняДоступ для гостяІнформація
Пристрої цифрової електроніки та цифрова схемотехніка
Пристрої аналогової електроніки та аналогова схемотехніка
Основи наноелектронікиІнформація
Оптичні і фотоелектричні явища в напівпровідниках
Напівпровідникові квантові структури і надгратки