Page:  1  2  ()
Courses 
Імовірнісні основи обробки даних
Проектування та технологія пристроїв геліоенергетики
Вступ в магістратуруSelf enrolment
Новітня техніка і технологіїSelf enrolment
Фотоелектроніка і оптоелектронні приладиInformation
Фізичні основи сенсорики
Фізико-технологічні основи напівпровідникового матеріалознавстваSelf enrolmentInformation
Фізика ядра і елементарних частинок
Фізичні основи електроніки
Фізика магнітних наноструктур
Фізика і техніка низькотемпературних досліджень
Технологія і фізика тонких плівокInformation
Субмікронна технологіяInformation
Спінові ефекти в напівпровідниках і наноструктурах
Проектування і конструювання ІМС
Програмування та математичне моделюванняGuest accessInformation
Пристрої цифрової електроніки та цифрова схемотехніка
Пристрої аналогової електроніки та аналогова схемотехніка
Основи наноелектронікиInformation
Оптичні і фотоелектричні явища в напівпровідниках