Sub-categories
1 семестр
Page:  1  2  ()
Courses 
(ПЕРЕНЕСЕННЯ ВРУЧНУ) Новітні дифракційні методи дослідження твердих тілInformation
(ПОРОЖНІЙ КУРС) Дефекти в кристалахInformation
(ПОРОЖНІЙ КУРС) Комп'ютерне забезпечення фіз. експериментуInformation
(ПОРОЖНІЙ КУРС) Комп'ютерні методи та засоби обробки інформаціїInformation
(ПОРОЖНІЙ КУРС) Комп’ютерне моделювання процесів розсіянняInformation
(ПОРОЖНІЙ КУРС) Фізика поверхневих явищInformation
Вступ у фізику твердого тіла
Демонстраційний експеримент при викладанні фізики
Електронна мікроскопіяInformation
Загальна фізикаInformation
Загальна фізика: оптика, атомна, ядерна, квантова і статистична фізикаInformation
Комп’ютерна графіка та ІнтернетInformation
Методика викладання фізики в школі копіювання 1
Методи розв'язування задач у школі
МеханікаInformation
Механіка і молекулярна фізикаInformation
Мови програмуванняInformation
Молекулярна фізикаInformation
Обчислювальні методи у фізиці твердого тілаInformation
Основи динамічної теорії розсіяння Х-хвиль