• ВІДОМОСТІ ПРО ДИСЦИПЛІНУ

  «Теорія електричних кіл»

  ТА ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПЛАНІ

  Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки:бакалавр.

  Напрям підготовки :   6.050102 – комп’ютерна інженерія.

  Спеціальність: - комп’ютерні системи і мережі.

  Шифр дисципліни – 6.050102 /ПН / 2.03

  Попередні умови: 6.091500/01/2.1; 6.091500/01/2.2; 6.091500/01/2.6; 6.091500/01/2.13; 6.091500/01/2.9; 6.091500/01/2.7; 6.091500/01/3.3.

  Кількість кредитів -  5.

  Загальна кількість годин – 144.

  Кількість годин на тиждень – 6 год. (3 лекц., 2 лаб., 1 пр. ).

  Дисципліна – обов’язкова.

   

  Курс – 2; семестр 3.

  Кількість відведених годин: на лекції (51), семінарські (0), практичні (17), лабораторні заняття (34),  самостійну роботу студентів (59). Детальні відомості про розподіл годин та балів з дисципліни «Теорія електричних кіл» за змістовими модулями та навчальними елементами наведено у табл. 1. Розподіл дисципліни за навчальними елементами та змістовими модулями зображено на рис. 1.

  Вид підсумкового контролю –  екзамен.

 • Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки: бакалавр.

  Напрям підготовки :   0915 – комп’ютерна інженерія .

  Спеціальність: 6.091501 - комп’ютерні системи і мережі.

   

  Шифр дисципліни6.091500/01/2.19.

  Попередні умови: 6.091500/01/2.5; 6.091500/01/3.1; 6.091500/01/3.7; 6.091500/01/2.10; 6.091500/01/2.11; 6.091500/01/2.14; 6.091500/01/2.17.

  Кількість кредитів -  6.

  Загальна кількість годин – 126.

  Кількість годин на тиждень – 3 год. (2 лекц. / 1 лаб. ).

  Дисципліна – нормативна

   

  Курс – 4; семестр 7.

  Кількість відведених годин: на лекції (34), семінарські (0), практичні (0), лабораторні заняття (17), самостійну роботу студентів (75). Детальні відомості про розподіл годин та балів з дисципліни «Програмування мовою С++» за змістовними модулями та навчальними елементами наведено у табл. 1. Розподіл дисципліни за навчальними елементами та змістовними модулями зображено на рис. 1.

  Вид підсумкового контролю –  залік.

  Guest access: Організація баз даних