• Комп’ютерна схемотехніка II семестр

  • Мета та завдання дисципліни “Мікроконролери: одержання студентами необхідного рівня знань, які дозволять проектувати системи автоматичного керування на базі мікроконтролерів. На основі отриманих теоретичних та практичних знань виробити у студентів уміння розробляти власні проекти багатоцільового призначення на основі мікроконтролерів.

    Навчити писати програми для микроконтролерів та програмувати їх (поставлені задачі програмування виконувати мовами Assembler, Сі).

    Компетенції: На основі отриманих теоретичний знань студент повинен знати: структуру 8-розрядних мікроконтролерів MCS х51; основи програмування мікроконтролерів, особливості використання вбудованих периферійних пристроїв, основи побудови систем на базі мікроконтролерів.

    Студент повинен вміти: складати програми на асемблері або мові високого рівня для вирішення задач обробки інформації та взаємодії із зовнішніми пристроями; розробляти принципові схеми пристроїв на основі мікроконтролерів.