• МЕТОЮ курсу «Мережні інформаційні технології» є вивчення базових технологій побудови локальних і глобальних корпоративних мереж, ознайомлення з алгоритмами маршрутизації та способами їх реалізації на практиці, механізмами створення віртуальних локальних та віртуальних приватних мереж, впровадження необхідних засобів безпеки у мережі.

    В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

    ЗНАТИ: будову, основні компоненти маршрутизаторів та їх призначення; види та функції протоколів маршрутизації, особливості їх на лаштування; характеристики та функції комутаторів; види комутації; принципи дії алгоритму запобігання петель; основи реалізації віртуальних локальних та приватних мереж; базові технології побудови глобальних мереж; протоколи глобальних мереж та способи їх налаштування; механізми контролю та обмеження трафіку в локальних та глобальних мережах.

    ВМІТИ: налаштовувати та переглядати основні параметри маршрутизаторів; ствворювати статичні маршрути; налаштовувати динамічні протоколи маршрутизатори та перевіряти правильність здійснення транспорування пакетів між мережами; створювати та застосовувавти стандартні списки контрольованого доступу; використовувати комутатори з метою сегментації та мікросегментації корпоративної мережі.

  • Теорія проектування комп’ютерних систем і мереж