• Охорона праці в галузі інформатики та обчислювальної техніки

   

  Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки: спеціаліст, магістр.

  Напрям підготовки : 90501 – комп’ютерна інженерія.

  Спеціальність: 7.050102, 8.050102 - комп’ютерні системи та мережі.

  Шифр дисципліни – 7.0050102/01/6.7; 8.050102/01/7.10.

  Попередні умови: 6.0050102/01/2.21; 6.050102/01/2.22;

  Кількість кредитів - 0,75.

  Загальна кількість годин – 27.

  Кількість годин на тиждень – 1 год.

  Дисципліна – вибіркова.

  Курс – 5; семестр 9.
   
  Вид підсумкового контролю: екзамен.