Організація комп’ютерних мереж
(Організація комп’ютерних мереж)

1. Мета і завдання дисципліни

Мета дисципліни «Комп’ютерні мережі» – надати студенту систематизовані знання з теоретичних, технологічних, системотехнічних, проектно-конструкторських та експлуатаційних основ мереж ЕОМ.

2. Тематичний план

  1. Вступ.
  2. Системи телеобробки даних.
  3. Мережі ЕОМ локальні.
  4. Особливості проектування та експлуатації мереж ЕОМ локальних.
  5. Мережі ЕОМ глобальні.
  6. Міжмережевий зв’язок на базі протокольного стеку ТСР/ІР.