Астрофізика
(Астрофізика)

Астрофізика

Курс - 2, Семестр - 4

Загальна кількість годин 54, кредитів 1.5, лекцій 34 год.

У курсі “Астрофізика” викладаються закони руху, будови і розвитку небесних світил та їхніх систем. Астрофізика вивчає також форму, розміри і масу небесних тіл, фізичний стан речовини, з якої вона складаються, їхній хімічний склад та його зміну з часом.


Велика увага приділяється зв’язку астрофізики з фізикою, хімією, математикою, та іншими областями сучасної науки.


У результаті вивчення курсу студенти повинні знати основні ідеї, поняття, принципи і методи астрофізики.