Електродинаміка й поширення радіохвиль
(Електродинаміка й поширення р/хвиль)

Характеристика навчальної дисципліни:
Курс 2,  семестр 3
Загальна кількість годин та кредитів
ECTS: 144 год. / 4 кредита ECTS із них:
Лекцій: 51 год
Практичних занять: 17 год.
Самостійної роботи: 76 год.

Мета і завдання дисципліни

У курсі “Електродинаміки і поширенні радіохвиль” викладаються закони електродинаміки – система рівнянь Максвелла, класи електромагнітних явищ, електромагнітні хвилі, хвильоводи та питання поширення радіохвиль. Велика увага приділяється значенню курса “Електродинаміки і поширення радіохвиль” для радіотехніки, електротехнікиї та інших областей сучасної фізики. У результаті вивчення курсу студенти повинні: знати основні ідеї, поняття, явища, принципи і методи електродинаміки.