Символьна комп'ютерна математика у фізичних задачах
(Mathematica 5.0)

Курс3семестр - 5
Загальний обсяг: год.- 108; кредитів - 3
Всього аудит. год.68 в т.ч. лекції - 34; лабораторні - 34; самостійна робота - 40.
Мета і завдання дисципліни - вивчення основ системи комп’ютерної алгебри Mathematica 5, освоєння методів комп'ютерного моделювання фізичних процесів.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен володіти основними елементами програмування в системі комп'ютерної алгебри Mathematica
повинен уміти:
- використовувати комп’ютерну систему Mathematica 5 для складних аналітичних та числових розрахунків у наукових дослідженнях;
- створювати комп'ютерні демонстрації фізичних явищ для наукової та педагогічної діяльності.