Спектри квазічастинок у конденсованих системах різної розмірності
(Спектри квазічастинок)

У курсі “ Спектри квазічастинок у конденсованих системах різної розмірності” викладаються основи теоретичних методів дослідження спектрів квазічастинок (електронів, дірок, екситонів) та їх взаємодії як у тримірних системах, так і у наногетеросистемах різної розмірності (квантових точках, дротах та плівках).

Мета даного курсу полягає в тому, щоб студенти отримали професійні знання методів розрахунку спектрів та знаходження хвильових функцій квазічастинок у низькорозмірних системах різної розмірності.

Даний курс базується на курсах ”Квантова механіка”, “Теоретична механіка”, ”Математична фізика”.

В результаті вивчення курсу студенти повинні:

¨     знати основні ідеї, поняття, принципи і методи, які застосовуються при дослідженні основних характеристик квазічастинок у наногетеросистемах та об’ємних матеріалах;

¨     вміти пояснити суть явищ і процесів у низькорозмірних системах з точки зору квантової фізики;

вміти логічно підходити до розв’язання квантово-механічних задач і робити висновки із використанням основних методів та підходів, викладених у даному курсі.