Спеціальні розділи вищої математики
(Спец. розділи вищої мат.)

Курс «Спеціальні розділи вищої математики», що складається з двох роділів, а саме: теорія ймовірностей та математична статистика, покликаний ознайомити студентів з основним понятійним апаратом теорії ймовірностей та математичної статисики, показати зв'язок між відповідними поняттями та іх використання для вивчення основ теоретичної фізики.