Теоретична механіка
(Теоретична механіка)

Теоретична механіка

Характеристика навчальної дисципліни: нормативна дисципліна циклу природничо-наукової підготовки.

Загальна кількість годин 234, кредитів 6.5, лекцій 85 год., практичних 51 год., самостійна робота 98 год.

Мета викладання курсу є детальний розгляд фізичних теорій і дослідних фактів даної дисципліни, а також зв'язок фізичних теорій з розвитком сучасної техніки.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 
1) знати:
 а) основні методи класичної механіки: метод рівнянь Ньютона;
 б) методи аналітичної механіки (метод Лагранжа, метод канонічних рівнянь Гамільтона, варіаційні методи механіки);
 в) способи знаходження інтегралів руху для цих методів;
2) вміти:
 а) застосовувати ці методи для дослідження одновимірного руху матеріальної точки;
 б) використовувати ці методи для дослідження руху в центрально-симетричному полі, коливань механічних систем, руху твердого тіла;
 в) застосовувати ці методи для дослідження руху матеріальної точки в неінерціальних системах відліку.