Комп'ютерні та телекомунікаційні мережі (6.051501)
(КоТм)

Мета викладання дисципліни: забезпечення базової підготовки фахівців з основ побудови сучасних інформаційно-обчислювальних систем та мереж базового напрямку «Видавничо-поліграфічна справа», необхідну для успішного вивчення спеціальних дисциплін і вирішення у майбутньому виробничих та дослідницьких завдань. Дисципліна розглядає основи побудови сучасних інформаційно-обчислювальних мереж, механізми функціонування та управління ними з акценту-ванням на логіку взаємодії інформаційних процесів при обміні повідомленнями. Вивчаються сучасні протоколи інформаційного обміну, структура, характеристики та багаторівнева організація мереж, архітектура яких відповідає моделі взаємодії відкритих систем. Розглядаються концептуальні положення організації інформаційного обміну як в локальних, так і в глобальних комп’ютерних мережах.