Квантова електроніка
(КЕ)

Мета, завдання навчальної дисципліни, компетенції, яких має набути студент у  результаті її вивчення

Мета: Засвоєння студентами фізичних основ елементної бази сучасної оптоелектронної та лазерної техніки, вивчення оптоелектронних та лазерних приладів і систем, в яких процеси взаємодії оптичного випромінювання з речовиною використовується для генерації, передачі, зберігання і відображення інформації.

Курс є одним з основних курсів оптичного напрямку при підготовці фахівця з напряму «Оптотехніка» .

Завдання: В результаті вивчення курсу студент повинен:

Знати:

  • теоретичні основи побудови і функціонування оптоелектроних та квантових систем;
  • принципи роботи основних типів оптоелектроних та квантових приладів;
  • принципи вимірювання основних характеристик оптоелектроних та квантових приладів;

Вміти:

  • Вибирати і застосовувати відповідний тип оптоелектроних приладів для конкретних задач;
  • Оцінювати теоретично досяжні параметри елементів сучасної квантової та оптоелектронної техніки;
  • Користуватись на практиці основними типами оптоелектроних та квантових приладів