Голографія
(Голографія)

Голографія (напрям підготовки: 6.051004 "Оптотехніка")

всього годин - 144
кредитів - 4
7 семестр, залік

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Мета: Навчальна дисципліна формує базові уявлення студентів про принципи голографічного методу реєстрації, збереження, відновлення та обробки інформації. В курсі розглядаються основні схеми запису та основні типи голограм, властивості тонких і об’ємних голограм, техніка голографічного експерименту, а також перспективні застосування оптичної голографії. Знання і навички, отримані студентом при вивченні курсу, дозволять майбутньому фахівцю здійснювати свідомий вибір, збирання, юстування та оптимізацію інтерференційних та голографічних схем при розв’язанні конкретних практичних задач когерентної оптики. Дисципліна логічно пов’язана з курсами “Променева оптика”, “Фізична оптика”, “Коливання і хвилі”, “Статистична оптика”, “Сингулярна оптика” та “Основи кореляційної оптики”.

Завдання: В результаті вивчення курсу студент повинен:

Знати:
- принцип голографічного методу та засоби його реалізації;
- основні фізичні та геометричні властивості голограм й характеристики відновлених зображень;
- основи побудови голографічних схем;
- особливості різних типів голограм й області їх використання;
- особливості об’ємних голограм та голограм спекл-полів;
- основні застосування голографії.

Вміти
- володіти основами техніки голографічного експерименту;
- збирати, юстувати й оптимізувати типові голографічні схеми;
- передбачити геометричні характеристики голографічних зображень на основі співвідношень геометричної оптики голограми;
-
керувати геометричними та яскравісними характеристиками відновлюваних зображень;
- оцінювати переваги та обмеження ефективності голографічного методу при розв’язанні конкретної практичної задачі.