Обчислювальні методи у фізиці твердого тіла
(Обчислювальні методи у ФТТ)

Обчислювальні методи у фізиці твердого тіла